Intercontest KF - współzawodnictwo SPDXC

Bieżąca klasyfikacja Intercontest KF 2016:

Klasyfikacja obliczona według regulaminu współzawodnictwa na bazie oficjalnych wyników następujących zawodów: