Intercontest KF - współzawodnictwo SPDXC

Bieżąca klasyfikacja Intercontest KF 2018:

Klasyfikacja obliczona według regulaminu współzawodnictwa na bazie oficjalnych wyników następujących zawodów:

Nowość! -> Testowa klasyfikacja przy użyciu regulaminu na 2019r